– Dofinansowanie do termomodernizacji świetlicy w Brzezinkach

Dofinansowanie do termomodernizacji świetlicy w Brzezinkach

We wtorek 19 listopada 2019 r. Wójt Magdalena Golubska wraz ze Skarbnikiem Grażyną Golubską podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace, które służyć będą większej efektywności energetycznej, wymieniona zostanie stolarka drzwiowa, a także zamontowana zostanie instalacja ogrzewania poprzez system klimatyzatorów działających w systemie pompy ciepła w funkcji grzanie/chłodzenie. Zmodernizowana zostanie również instalacja elektryczna i wentylacja grawitacyjna. Przed budynkiem zostanie wykonany ganek wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Koszt całkowity zadania wynosi 248.635,17 zł, z czego dofinansowanie stanowi blisko 95% i wynosi 236.079,08 zł. Realizacja zadania wynika z opracowanego „Programu Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2023” i zaplanowana jest na 2020 r.  Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry