– Dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania

Dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania

Informujemy, iż od dnia 27 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ogrzewania. Dotacja wynosi do 2.000 zł i można ją otrzymać na nowe źródło ogrzewania w postaci:

  1. kotła olejowego,
  2. kotła gazowego,
  3. kotła zasilanego energią elektryczną,
  4. kotła na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniającego wymagania klasy 5, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690 z późn. zm.).

Wnioski należy składać w formie papierowej do kancelarii podawczej, pokój nr 5. Rozpatrywane będą one według kolejności ich wpływu. Limit środków w budżecie jest ograniczony.

Szczegółowe kwestie określa uchwała Nr XIX/138/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbiczno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 1115).

Wniosek o dotację do pobrania.

Ogłoszenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Zbiczno dot. ogłoszenia o naborze.

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56 49 393 23, 790 202 746 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry