– Dofinansowanie na remont drogi w centrum Pokrzydowa

Dofinansowanie na remont drogi w centrum Pokrzydowa

W czwartek (20.09.2018 r.) Wójt Gminy Zbiczno Wojciech Rakowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Grażyną Golubską podpisali w Urzędzie Marszałkowskim woj. Kujawsko-Pomorskiego umowę o przyznanie pomocy w kwocie 137.858,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080243C w miejscowości Pokrzydowo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi w centrum Pokrzydowa o długości 446 m (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1825C do kościoła). Istniejąca nawierzchnia asfaltowa, która jest w złym stanie technicznym zostanie zastąpiona nową, co znacznie podniesie komfort korzystania z drogi. Co istotne, wraz z jezdnią zostaną przebudowane również chodniki. Inwestycja poprawi dostępność do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej, gdyż droga ta stanowi główny ciąg komunikacyjny w centrum wsi Pokrzydowo. Realizacja zadania planowana jest do końca tego roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi: 416.817,90 zł.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry