– „Dofinansowanie na remont świetlicy w Pokrzydowie”

„Dofinansowanie na remont świetlicy w Pokrzydowie”

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Zbiczno Wojciech Rakowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Golubskiej, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu umowę o dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie”.
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej. W ramach realizacji zadania zostały m.in. docieplone ściany zewnętrzne budynku świetlicy, częściowo wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa oraz zamontowany został nowy ekologiczny piec na pellet, który spełnia wymagania klasy 5. Poza tym wymienione zostały źródła światła na LED-owe oraz zamontowany został system klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej. Realizacja przedmiotowego zadania przyczynia się do ograniczenia strat energii oraz zmniejszenia kosztów związanych z ogrzewaniem budynku. Dodatkowo w ramach inwestycji został wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 449.960,97 zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry