– Dostępna Gmina Zbiczno

Dostępna Gmina Zbiczno

Projekt „Dostępna Gmina Zbiczno” realizowany przez Gminę Zbiczno w ramach ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie 1.06.2022 r. -31.05.2023 r. Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 31.05.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Zbiczno dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Działania realizowane w ramach grantu pozwolą zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie Gminy Zbiczno, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób o szczególnych potrzebach, zaś lokalnym instytucjom pozwolą stać się miejscem, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły funkcjonować na równi z innymi osobami.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry