– Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Informacja nadesłana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Szanowni Państwo, za nami pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa ogłoszone przez Instytucję Pośredniczącą, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucją Zarządzającą programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program ten został przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wdrażanego za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).

Budżet nowego programu to blisko 732 mln euro. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa).

Jest skierowany do:

 • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
 • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
 • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
 • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
 • administracji.

Wnioski o dofinansowanie w programie można składać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, w aplikacji WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/link zewnętrzny, na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Krótką informację nt. Programu znajdziecie Państwo w załączniku. docx

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa, w tym roku czekają nas kolejne nabory w ramach poszczególnych działań programu.

Strona internetowa programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

www.rybactwo.gov.pllink zewnętrzny

jest oficjalną stroną programu, wyłącznie na której są publikowane wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją programu, w tym ew. wytyczne, interpretacje, czy też wyjaśnienia dotyczące zobowiązań beneficjenta w zakresie realizowanych operacji.

Jedynie na tej stronie macie Państwo bezpośredni dostęp do:

 • aktualnych informacji o trwających naborach wniosków o dofinansowanie;
 • systemu teleinformatycznego i aplikacji WOD2021, za pośrednictwem której składa się wnioski o dofinansowanie;
 • instrukcje systemu CST2021 i zasad dot. składania wniosków;
 • obowiązujących aktów prawnych i wytycznych;
 • dostępnych szkoleń;
 • informacji i dokumentów dotyczących realizacji zobowiązań beneficjenta w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, w tym Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji,link zewnętrzny logotypów programu, wzorów i przygotowanych dla beneficjenta szablonów do wykorzystania: tablic, plakatów i naklejek.

Wyłącznie za pośrednictwem tej strony istnieje możliwość zapisania się również na listę odbiorców newsletteralink zewnętrzny, co pozwoli wszystkim zainteresowanym najszybciej otrzymywać informacje np. na temat ogłaszanych naborów wniosków, czy też innych
ważnych informacji publikowanych w związku z programem.

Media społecznościowe programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Uzupełnieniem strony internetowej są założone przez MRiRW, na potrzeby działań komunikacyjnych konta, profile i kanały programu w mediach społecznościowych, jedynie w których, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, publikowane są najświeższe i bieżące oficjalne informacje związane z wdrażaniem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.link zewnętrzny

Media społecznościowe to najpopularniejsze obecnie kanały informacyjne, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, za ich pośrednictwem chcemy przekazywać najpotrzebniejsze informacje i zachęcić do podejmowania dalszych działań.

Dlatego też zapraszamy na oficjalne profile programu, aktualnie na Facebooku, Instagramie, Linked-in oraz kanał programu w serwisie YouTube, prowadzone przez Departament Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Facebook – Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027link zewnętrzny

Linkedin – Fundusze Europejskie dla Rybactwalink zewnętrzny

Instagram – Fundusze Europejskie dla Rybactwalink zewnętrzny

Youtube – Fundusze Europejskie dla Rybactwalink zewnętrzny

na których publikujemy informacje o uruchamianych lub trwających już naborach wniosków o dofinasowanie czy też komunikaty i wytyczne dotyczące składania wniosków, w tym odpowiedzi na najczęstsze pojawiające się pytania i wątpliwości przekazywane przez wnioskodawców i beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry