– Główny Urząd Statystyczny wydłużył nabór kandydatów na rachmistrzów do 16 lutego br.

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba w wieku minimum 18 lat. Powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Zbiczno, pokój nr 8, tel . 790 202 925.

Do góry