– Główny Urząd Statystyczny wydłużył nabór kandydatów na rachmistrzów do 16 lutego br.

Główny Urząd Statystyczny wydłużył nabór kandydatów na rachmistrzów do 16 lutego br.

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba w wieku minimum 18 lat. Powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Zbiczno, pokój nr 8, tel . 790 202 925.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry