– Dodatek węglowy 2022 – szczegółowe informacje

Dodatek węglowy 2022 – szczegółowe informacje

Wójt Gminy Zbiczno przyjmuje wnioski o dodatek węglowy. Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) mieszczącego się przy ulicy Młyńskiej 6 w Zbicznie.
Kwota dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł. Termin przyjmowania wniosków to 30 listopad 2022 roku. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania gospodarstwa domowego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB.

Wnioski o dodatek węglowy dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Młyńskiej 6 w Zbicznie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GOPS Zbiczno pod adresem https://gopszbiczno.naszbip.pl/. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu 56 493 93 19, e-mail: gops@zbiczno.pl

Wniosek można złożyć osobiście (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie; ul. Młyńska 6, pokój nr 2), nadać pocztą tradycyjną na adres GOPS lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP – prosimy pamiętać, że WNIOSEK (a nie tylko pismo przewodnie) musi być podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym – zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. u z 2022 r. poz. 1692).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej GOPS: /gops_zbiczno/skrytka ESP

Uwaga: Wójt Gminy Zbiczno przyjmuje wniosku o dodatek węglowy za pośrednictwem GOPS Zbiczno. Uprzejmie prosimy o kierowanie wniosków BEZPOŚREDNIO NA ADRES AKRYTKI ePUAP GOPS-u (adres wskazany powyżej). Wnioski składane na adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy Zbiczno będą przekazywane do GOPS-u.

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry