– Granty na komputery PGR – uzupełnienie oświadczeń c.d.

Granty na komputery PGR – uzupełnienie oświadczeń c.d.

Uwaga: Informacja dotyczy osób, których krewni w linii prostej zatrudnieni byli w PPGR i zamieszkiwali poza obszarem gminy Zbiczno.

Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zbiczno, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w programie Granty PPGR proszeni są o dostarczenie do kancelarii Urzędu Gminy Zbiczno dokumentów poświadczających miejsce zamieszkania pracowników PGR w okresie pracy w danym gospodarstwie (np. zaświadczenie o zameldowaniu w okresie pracy w PGR lub zaświadczenie o historii adresów w okresie pracy w PGR, inny dokument poświadczający zamieszkanie pracownika na obszarze miejscowości, w której znajdował się PGR w okresie zatrudnienia w państwowym gospodarstwie).

Dokumenty należy dostarczyć do kancelarii Urzędu Gminy Zbiczno najpóźniej do dnia 12 stycznia 2022 roku do godziny 12.00. Istnieje możliwość dostarczenia dokumentów drogą elektroniczną na adres kancelaria@zbiczno.pl lub na adres elektronicznej skrytki podawczej ePUAP.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry