– I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Zbiczno w kadencji 2018-2023

I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Zbiczno w kadencji 2018-2023

Podczas pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Zbiczno, która odbyła się 22 listopada 2018 roku nowo wybrani radni oraz wójt gminy Zbiczno Magdalena Golubska złożyli uroczyste ślubowanie. W trakcie trwania obrad w trybie tajnym jednogłośnie wybrano przewodniczącego Rady, którym został Radosław Stawski. Również w trybie tajnym wybrano wiceprzewodniczących Rady Gminy Zbiczno – Andrzeja Krukowicza i Dariusza Kollera oraz przewodniczących komisji. W trybie jawnym ustalono skład członków poszczególnych komisji.

Skład członkowski Komisji Stałych Rady Gminy ukształtował się w wyniku głosowań następująco:
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Sławomir Krzyżanowski,
członkowie komisji:
-Paweł Kowalski,
-Wiesław Rutecki,
-Wojciech Nagórski,
-Janusz Sendzikowski.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Tomasz Wiśniewski,
członkowie komisji:
-Mariusz Jakubowski,
-Wojciech Nagórski,
-Marek Szóstakowski,
-Katarzyna Ostrowska.
Komisja Finansowo-Budżetowa:
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej – Mariusz Jakubowski,
członkowie komisji:
-Sławomir Krzyżanowski,
-Paweł Kowalski,
-Andrzej Krukowicz,
-Marek Szóstakowski.
Komisja Oświaty:
Przewodnicząca Komisji Oświaty – Wioletta Ostrowska,
członkowie komisji:
-Katarzyna Ostrowska,
-Radosław Stawski,
-Paweł Kowalski,
-Janusz Sendzikowski.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska -Marek Szóstakowski,
członkowie komisji:
-Wioletta Ostrowska,
-Dariusz Koller,
-Sławomir Krzyżanowski,
-Tomasz Wiśniewski.

Transmisja z obrad dostępna jest pod linkiem: https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=zbicznougsesja

   

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry