– INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W ZWIĄZKU Z „SZUSZOWYM”

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W ZWIĄZKU Z „SZUSZOWYM”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”, która ma być uruchomiona dzisiaj (20 lipca).

Do złożenia wniosku wymagany jest PROFIL ZAUFANY (PZ). Rolników, którzy go nie posiadają, prosimy o założenie i zapraszamy do naszego Urzędu Gminy w celu jego potwierdzenia (sekretariat, pok.7, II piętro).

Jeżeli producent rolny chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja suszowa, wówczas powinien dokonać zgłoszenia w terminie umożliwiającym szacowanie. W tej chwili oczekujemy na rozpatrzenie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wniosku o powołanie komisji ds. oceny strat spowodowanych przez suszę na terenie Gminy Zbiczno. Rozpoczęcie prac komisji będzie miało miejsce po jej powołaniu przez Wojewodę. Wszelkie informacje będą udostępniane na bieżąco.

WAŻNE Korzystanie z możliwości oszacowania strat przez komisję nie jest obowiązkowe. W przypadku zgłaszania powstałej szkody za pomocą aplikacji można dokonać tego po zbiorach. Jeżeli jednak poszkodowany w wyniku suszy rolnik chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja, wówczas powinien zgłosić to, tak jak w przypadku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry