– Informacja dot. usuwania azbestu w 2019 r.

Informacja dot. usuwania azbestu w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z koniecznością podjęcia uchwały dot. dofinansowania zadań związanych z unieszkodliwianiem azbestu, nabór wniosków na 2019 r. rozpocznie się po podjęciu stosownej uchwały. O ogłoszeniu naboru informować będziemy na stronie internetowej Urzędy Gminy, stronie BIP, na tablicach sołeckich oraz poprzez System Informacyjny SMS. Przewidywany termin naboru to marzec 2019 rok.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry