– Informacja nt. wilków

Informacja nt. wilków

W związku z sygnałami o pojawieniu się wilków w okolicy domostw na terenie Gminy Zbiczno oraz licznymi pytaniami, co robić w sytuacji spotkania z tymi drapieżnikami, przypominam, iż w przypadku gatunków chronionych (a do nich należą wilki) kompetentnymi organami są Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W celu zabezpieczenia naszych posesji i zwierząt proszę o niepozostawianie resztek żywności, aby nie kusić wilka. Zabezpieczajmy pojemniki na śmieci. Dodatkowo chrońmy swoje zwierzęta – nie zostawiajmy ich na noc poza ogrodzonym terenem.

Najczęstszą przyczyną konfliktów na linii człowiek-wilk są szkody powodowane w pogłowiu zwierząt gospodarskich. Zdarzeń takich można jednak uniknąć dzięki właściwej opiece nad inwentarzem oraz stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Proste, a jednocześnie bardzo skuteczne w użyciu są fladry (cienkie sznury z przywieszonymi paskami czerwonego, zwiewnego materiału) oraz pastuchy elektryczne, którymi otacza się pastwiska. Fladry można pozyskać np. z RDOŚ w Bydgoszczy lub wykonując je samemu.

W sytuacji, gdy wilk wyrządzi szkodę, proszę niezwłocznie zgłaszać sprawę do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jednocześnie należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zwierzę, które padło ofiarą wilka, aby organ odszkodowawczy mógł zbadać sprawę.

 

Telefony kontaktowe:

Osoba kontaktowa Telefon kontaktowy Zakres
Szymon Kosmalski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 52 506 56 66 (Sekretariat)
512 020 831
Udzielanie zezwoleń w trybie art. 14 §2   Kodeksu postępowania administracyjnego (wyłącznie sytuacje nagłe).
Maciej Karolak, Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody 512 020 746

52 506 56 66

wew. 6021

Odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki (art. 126 ustawy o ochronie przyrody).
Miłosz Owieśny, Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody 52 506 56 66

wew. 6026

Zgłoszenia odnalezienia martwych wilków (art. 58 ustawy o ochronie przyrody).

Derogacje od zakazów (art. 56 ustawy o ochronie przyrody).

 

Proszę zgłaszać do RDOŚ sytuacje pojawiania się wilka na konkretnym obszarze, ponieważ organ ten może podjąć działania w celu ustalenia czy wilk osiedlił się na stałe, czy jest zdrowym osobnikiem, ponieważ wilk ze objawami chorobowymi zachowuje się mniej racjonalnie. Na stronie RDOŚ można znaleźć dużo ciekawych informacji http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zalecenia-i-zasady-postepowania-w-odniesieniu-do-wilka-canis-lupus. Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi. Dla bezpieczeństwa ludzi, ale też dla dobra wilków, niezmiernie ważne jest unikanie działań, które zachęcają drapieżniki do przebywania w pobliżu zabudowano lub uzależniają je od pokarmu dostarczanego przez człowieka.

                                                                                                          Wójt Gminy Zbiczno

/-/ Magdalena Golubska

 

fot. FB Nadleśnictwo Toruń

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry