– Informacja dotycząca programu “Granty PPGR”

Informacja dotycząca programu “Granty PPGR”

Informujemy, że rozpoczynamy przekazywanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łącznie na obszarze gminy Zbiczno pozytywnie zakwalifikowanych zostało 135 uczniów szkół różnych typów, uprawnionych do otrzymania komputera przenośnego.

Odbiór poprzedzony zostanie zawarciem z rodzicem / opiekunem prawnym ucznia lub samym uczniem (jeżeli jest pełnoletni) umowy przekazania sprzętu komputerowego. Będziemy sukcesywnie kontaktować się telefonicznie i umawiać z Państwem na konkretną datę przekazania sprzętu. Podczas przekazywania komputerów nie będziemy stosować żadnych kryteriów wyróżniających. Komputery są opisane imionami i nazwiskami i będziemy je rozprowadzać według kolejności ułożenia w magazynie.

Zakładamy, że rozdamy Państwu od 10 do 15 komputerów dziennie. Po tym jak skontaktujemy się z Państwem prosimy pobrać z niniejszej strony FORMULARZ OSOBOWY PPGR, wydrukować i wypełnić danymi osobowymi osoby obdarowanej oraz osoby, która będzie w imieniu ucznia (nie dotyczy osób pełnoletnich) podpisywać umowę przekazania sprzętu. Prosimy aby udając się do Urzędu Gminy na podpisanie umowy zabrali Państwo ze sobą: – wypełniony formularz osobowy PPGR, – dowód osobisty, – w przypadku wątpliwości, w sytuacji gdy podczas rozmowy telefonicznej zostaniecie Państwo o to poproszeni jakikolwiek dokument potwierdzający, że mają Państwo prawo do reprezentowania osoby obdarowanej (skrócony akt urodzenia, dowód osobisty obdarowanego z imionami rodziców, odpis postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora).

Prosimy o zapoznanie się w załączonymi umowami, w szczególności w umową przekazania sprzętu komputerowego i obowiązkami, jakie będą spoczywać na Państwu w związku z uzyskaniem sprzętu. Przypominamy, że komputery otrzymujecie Państwo NA WŁASNOŚĆ. Przez dwa kolejne lata (w czerwcu 2023 i 2024) będziecie Państwo zobligowani do złożenia oświadczenia, że sprzęt ten jest w Państwa posiadaniu i jest wykorzystywany na potrzeby edukacyjne Obdarowanego (w szczególności do edukacji zdalnej).

Uwagi o charakterze technicznym: Komputery mają zainstalowany system Windows 10 w wersji HOME. Aby go uruchomić należy przejść procedurę wstępnej konfiguracji systemu. Proces jest intuicyjny więc nie powinien sprawić problemu. Producent udostępnił stronę pomocy technicznej https://support.microsoft.com/pl-pl/windows Istnieje również możliwość podniesienia wersji i uzyskanie systemu Windows 11. Należy jednak rozważyć racjonalność przejścia na wyższą wersję systemu Windows.

Urząd Gminy Zbiczno nie świadczy pomocy technicznej w zakresie uruchomienia czy aktualizacji systemu Windows. Odbierając sprzęt przejmujecie Państwo odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowania. Komputery objęte są 48 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia usterki gwarancyjnej prosimy o kontakt. Udostępnimy Państwu dokumenty gwarancyjne i/lub polisę ubezpieczeniową umożliwiające dokonanie zgłoszenia do właściwego podmiotu. Zgłoszenia dokonujecie Państwo we własnym zakresie (nam przekazując jedynie informację do wiadomości). Każdy komputer posiada numer seryjny (wpisany do umowy i protokołów przekazania). Prosimy o posługiwanie się ww. numerem podczas zgłaszania usterki.

Formularz osobowy_PPGR  
Share on facebook
Facebook
Share on email
E-mail
Share on print
Drukuj
Do góry