– Informacja o dofinansowaniu zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów

Informacja o dofinansowaniu zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów

Gmina Zbiczno w ramach działań zapisanych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbiczno w 2019 roku” dofinansowuje właścicielom psów i kotów 50% kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji (nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę) do dwóch sztuk zwierząt rocznie. Dofinansowanie przysługuje właścicielom zwierząt zamieszkującym na stałe na terenie gminy Zbiczno.
Zabiegi można wykonać wyłącznie w Przychodni Weterynaryjnej ,,4 Łapy s.c’’ z siedzibą przy ul. Waryńskiego 27, 87-300 Brodnica, z którą Gmina ma podpisaną stosowną umowę na świadczenie usług weterynaryjnych związanych z ww. Programem. Aby skorzystać z dofinansowania należy zgłosić się do Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa pokój nr 9, aby wypełnić stosowny wniosek. Warunkiem dofinansowania zabiegów dla psów jest wcześniejsze poddanie ich szczepieniu przeciwko wściekliźnie, co musi być udokumentowane stosownym zaświadczeniem. Ilość środków przeznaczonych na ten cel jest ograniczona w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy Zbiczno, tel.: 56 49 393 23.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry