– Informacja o możliwości dofinansowania zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów w gminie Zbiczno

Informacja o możliwości dofinansowania zabiegów sterylizacji, kastracji psów i kotów w gminie Zbiczno

Działania związane z przedmiotowym dofinansowaniem  prowadzone są przez Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy Zbiczno w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Zbiczno. Gmina Zbiczno w oparciu o powyższy program zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów sterylizacji, kastracji psów i kotów (nie więcej niż 100 zł brutto na jedno zwierzę) do 2 sztuk zwierząt rocznie. Dofinansowanie to przysługuje właścicielom zwierząt zamieszkującym na stałe na terenie gminy Zbiczno. Właściciele zwierząt mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu w Przychodni Weterynaryjnej ,,4 Łapy s.c’’ z siedzibą przy ul. Waryńskiego 27, 87-300 Brodnica z którą Gmina ma podpisaną stosowną umowę. Aby skorzystać z powyższego dofinansowania należy zgłosić się do Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa pokój nr 9, aby wypełnić stosowny wniosek. Warunkiem dofinansowania zabiegów dla psów jest wcześniejsze poddanie ich szczepieniu przeciwko wściekliźnie, co udokumentowane będzie stosownym zaświadczeniem. Ilość środków przeznaczonych na ten cel jest ograniczona w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy Zbiczno, tel.: 56 49 393 23.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry