– Informacja o przetargu na najem nieruchomości

Informacja o przetargu na najem nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ) Wójt Gminy w Zbicznie informuje o ogłoszeniu przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbiczno na czas określony do trzech lat.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. Nr 9 – Referat GKB, telefon 56 49 393 23 w godz. 7:15 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.bip.zbiczno.ug.gov.pl

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry