– Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 10 stycznia 2017r. do dnia 31 stycznia 2017r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. nr  9 – Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa tel. 56 49 393 23.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry