– Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 19 grudnia 2016r. do dnia 8 stycznia 2017r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. nr  9 – Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa tel. 56 49 393 23.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry