– Informacja o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 6 grudnia 2016 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu http://www.bip.zbiczno.ug.gov.pl/upload/file/ogloszenia/2016/ogloszenie_182_2016_612.pdf
Dodatkowe informacje można uzyskać w można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. nr  9 – Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa tel. 56 49 393 23.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry