– Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieokreślony

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieokreślony

Wójt Gminy w Zbicznie informuje, iż w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.ug.gov.pl w okresie od dnia 15 listopada 2016r. do dnia 6 grudnia 2016r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieokreślony.
Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu http://www.bip.zbiczno.ug.gov.pl/upload/file/ogloszenia/2016/ogloszenie_181_2016_613.pdf
Dodatkowe informacje można uzyskać w można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. nr  9 – Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa tel. 56 49 393 23.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry