– Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

W październiku 2017 r. Gmina Zbiczno zakończyła realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno”. W tym roku łącznie zdemontowano i przekazano do utylizacji 37,602 Mg azbestu. Łączna wartość zadania wyniosła 12.627,18 zł, z czego 70% tj. kwota w wysokości 8.839,02 zł pochodziła z dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a pozostałe 30% ze środków własnych Gminy Zbiczno.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry