– Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Wójt Gminy Zbiczno w związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej informuje:

-wnioski przez producentów rolnych  mogą być składane do Wójta Gminy Zbiczno w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2018 r.

-do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód  zakupu oleju napędowego w okresie : od 01.08.2017 r.  do  31.01.2018 r.

-w przypadku wniosków złożonych w  m-cu luty 2018 r. kwota zwrotu  będzie wypłacana w terminie od 1 kwietnia  do 30 kwietnia 2018 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry