– Klub młodzieżowy w Brzezinkach

Klub młodzieżowy w Brzezinkach

Gmina Zbiczno realizuje projekt pn. „Klub młodzieżowy w Brzezinkach”, realizowany w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”, RPKP.11.01.00-04-0025/17”, zawartej pomiędzy Zarządem Województwa, a  Stowarzyszeniem „Lokalną Grupą Działania Pojezierze Brodnickie”.

Celem projektu „Klub Młodzieżowy w Brzezinkach” jest wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR tj. 5 dzieci i młodzieży w wieku od 6/7 lat do 18 roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poprzez rozwój działań edukacyjnych między innymi na obszarach rewitalizowanych na terenie Gminy Zbiczno.

Efektem realizacji zadania ma być wzrost aktywności społecznej oraz efektywności społecznej u wszystkich uczestników projektu.

Wartość projektu wynosi 15.738,31 zł, z czego 14.951,39 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry