– Konferencja na temat oceny stanu środowiska i zabezpieczenia jezior przed zanieczyszczeniami

Konferencja na temat oceny stanu środowiska i zabezpieczenia jezior przed zanieczyszczeniami

W piątek (17 marca) w Urzędzie Gminy Zbiczno zorganizowano konferencję na temat oceny stanu środowiska i zabezpieczenia jezior przed zanieczyszczeniami. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele rejonu Polskiego Związku Wędkarstwa w Brodnicy, Nadleśnictwa Brodnica, Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Zbiczno, sołtysi, dyrekcji Zespołu Szkół w Zbicznie i Pokrzydowie, właściciele ośrodków wypoczynkowych oraz członkowie Stowarzyszenia Brodnickiej Grupy Eksploracyjno – Poszukiwawczej.

Wójt Gminy Zbiczno Wojciech Rakowski po powitaniu przybyłych gości zaprosił zebranych do obejrzenia filmu promującego walory turystyczne Gminy Zbiczno. Następnie oceniono stan infrastruktury służącej wypoczynkowi tj.: plaż, parkingów, slipów do wodowania łodzi, czy pomostów wędkarskich. Przedstawiono również klasyfikację jezior w gminie pod względem czystości. Następnie Maciej Gromowski z referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa przedstawił jak należy bezpiecznie przechowywać różne substancje znajdujące się w gospodarstwach rolnych. Konferencja była dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz wspólnej dyskusji m.in. na temat utrzymania czystości nad naszymi jeziorami oraz na terenie gminy Zbiczno. Stwierdzono, że problem czystości nad jeziorami leży w dużej mierze w kwestii świadomości ludzkiej i to społeczeństwo musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji wynikających z zanieczyszczania środowiska naturalnego. Obecni na zebraniu zaproponowali, aby 1 kwietnia 2017 r. odbyła się akcja sprzątania gminy z udziałem dzieci ze szkoły w Zbicznie i w Pokrzydowie. O szczegółach akcji poinformujemy w oddzielnych ogłoszeniach.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry