– Koniec terminu na złożenie oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

Koniec terminu na złożenie oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Cena 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, tj. podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Możliwość zastosowania maksymalnej ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh, dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla zużycia powyżej limitów:

  • 2 MWh (wszystkie gospodarstwa domowe),
  • 2,6 MWh (osoby niepełnosprawne),
  • 3 MWh (osoby z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy).

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.

Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej gwarantuje odbiorcy w gospodarstwach domowych do momentu przekroczenia przez zużycie wskazanych limitów, korzystania z energii elektrycznej po cenach „zamrożonych” na poziomie cen w 2022 r. W tym celu również nie muszą składać oświadczenia w celu skorzystania z w rozliczeniach ze sprzedawcą energii z limitu 2 MWh.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

Poniżej link do oświadczenia:

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

info prąd

 

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry