– Konsultacje społeczne dot. wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno.

Konsultacje społeczne dot. wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno.

Dnia 18 lipca 2016 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Zbiczno odbędzie się spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zbiczno, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych jest dostępny:

  1. na stronie Gminy Zbiczno w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.zbiczno.ug.gov.pl,

  2. Urzędzie Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno (pokój nr 9).

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry