– Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych: „Storczykowe Torfowisko Mieliwo” i „Śródleśna Ostoja Koń-Zarośle”

Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych: „Storczykowe Torfowisko Mieliwo” i „Śródleśna Ostoja Koń-Zarośle”

Wójt Gminy Zbiczno informuje, o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą utworzenia Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych na terenie trzech miejscowości Gminy Zbiczno: Mieliwo o pow. 15,06 ha,  Koń o pow. 51,80 ha oraz Zarośle o pow. 35,30 ha.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) w kompetencji Rady Gminy Zbiczno jest ustalenie zespołu przyrodniczo krajobrazowego w drodze uchwały, w której określa się nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1 ww. ustawy.

Dokumentacja wraz z wnioskiem Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Zbiczno (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest Pani Marzena Kłosińska i Pani Marzena Czarnecka.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z materiałami oraz przedstawia uwag, wniosków i opinii w terminie od 18 stycznia  do 1 lutego 2017 r.  w następujących formach:

1. W postaci papierowej na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno lub elektronicznej na adres:
a) klosinska@zbiczno.pl
b) czarnecka@zbiczno.pl
2. Zbierania uwag ustnych – bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno (pokój nr 10), w godzinach pracy Urzędu.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry