– Konsultacje społeczne w starostwie

Konsultacje społeczne w starostwie

Przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2018.
Konsultacje społeczne trwają w terminie: 18.10.2017 r. – 02.11.2017 r.

Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:
a) składanie opinii, uwag pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
b) przyjmowanie opinii i uwag w siedzibie urzędu;
c) przyjmowanie opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie uwagi i opinie prosimy przesłać na adres:
starostwo@brodnica.com.pl, lub w wersji papierowej pisząc na adres:
Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica
lub osobiście w siedzibie urzędu.

Konsultacje prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw Społecznych.

Projekt rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2018 rok.

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry