– Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Pokrzydowo dotyczących podziału sołectwa

Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Pokrzydowo dotyczących podziału sołectwa

Zgodnie z Uchwałą nr X/71/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbiczno (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019, poz. 3560) oraz Zarządzeniem Nr 84/2019 Wójta Gminy Zbiczno z 4 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Pokrzydowo, ogłaszam, że we wtorek (24 września 2019 r.) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Pokrzydowie zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Pokrzydowo.
Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w sprawie podziału sołectwa Pokrzydowo, w skład którego wchodzą wsie: Bachotek, Pokrzydowo i Szramowo, na dwa odrębne sołectwa:
1. sołectwo Pokrzydowo,
2. sołectwo Szramowo.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy ww. miejscowości, którzy do dnia konsultacji ukończyli 18 lat oraz posiadający czynne prawo wyborcze do organów Gminy.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry