– KRUS: Roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2017 rok

KRUS: Roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2017 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2017r. (M.P. z 2017r. poz. 634) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za rok 2017 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3300 zł.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Facebook
E-mail
Drukuj