– Łączymy miejsca – łączymy pokolenia, współpraca KGW z OHP

Łączymy miejsca – łączymy pokolenia, współpraca KGW z OHP

Gmina Zbiczno włącza się w projekt realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy, poniższa informacja nt. współpracy przesłana została z Hufca Pracy w Brodnicy.

Brodnicki Hufiec Pracy z początkiem marca rozpoczyna Projekt Solidarność „Łączymy miejsca – łączymy pokolenia”, którego głównym celem jest aktywizacja młodzieży oraz lokalnej społeczności, w tym przypadku uczestniczek Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zbiczno. Głównym zadaniem będzie pogłębienie wiedzy na temat urządzeń komunikacyjnych wśród osób starszych, wyrównanie szans i łamanie stereotypów miasto-wieś, kreowanie pozytywnego wizerunku młodzieży oraz pogłębienie dialogu międzypokoleniowego między uczestnikami Hufca a osobami starszymi.

Planowane jest kilka spotkań z przedstawicielami KGW. Młodzież (uczestnicy OHP, uczniowie szkoły branżowej z Brodnicy) zapoznają starsze osoby z nowoczesnymi technikami komunikacji, np. obsługi smartfona, surfowanie po Internecie, zakładanie kont internetowych. Ponadto będą także zajęcia kulinarne, warsztaty fryzjerskie, a całość zakończy majówka przy grillu i muzyce (oczywiście o ile warunki pandemiczne na to pozwolą). Całość finansowana ze środków projektowych.

 

fot. spotkanie grupy inicjatywnej, młodzieży i wychowawców OHP z przedstawicielką Komendy Wojewódzkiej, Katarzyną Dulską

Wkrótce rozpoczynamy także kolejny projekt w ramach Polsko-Niemieckiej Wymiany Międzynarodowej pt. „Zachować pamięć” – informuje Dariusz Malinowski, komendant Hufca Pracy w Brodnicy. Niestety z wiadomych powodów będzie realizowany w formie on-line. Jego główne cele to m.in. szersze poznanie historii kultury ziemi michałowskiej i  chełmińskiej, poszanowanie tradycji różnych narodów, łamanie stereotypów kulturowo-narodowych, wzrost poczucia godności i patriotyzmu itp. Oczywiście będziemy o postępach w realizacji tych przedsięwzięć informować opinię. Kończąc pragnę podziękować wójt Gminy Zbiczno Magdalenie Golubskiej, paniom z tamtejszego KGW oraz Dyrekcji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy za wyrażenie woli i chęci współpracy w tych projektach.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry