– Lista odmian roślin uprawnych zalecanych do uprawy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w roku 2017

Lista odmian roślin uprawnych zalecanych do uprawy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w roku 2017

Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie podjęła decyzję o utworzeniu  listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa na  2017 rok. Na liście znalazły się odmiany zbóż, rzepaku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego oraz ziemniaka.
Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do 2016 roku włącznie.

lista odmian 1 lista odmian 2

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry