– Masz psa – pamiętaj o swoich obowiązkach

Masz psa – pamiętaj o swoich obowiązkach

Wójt Gminy Zbiczno przypomina o obowiązkach właścicieli zwierząt domowych wynikających z Uchwały nr XXV/128/2016 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 lipca 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbiczno – właściwe utrzymanie zwierząt domowych ma na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. W związku z powyższym osoby posiadajace zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązani są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. W przypadku nieruchomości nieogrodzonych należy ograniczyć wychodzenie zwierząt bez kontroli poza granice nieruchomości, np. poprzez stworzenie im ogrodzonego kojca bądź wybiegu. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów rasy uznanych za agresywne lub zachowujących się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry