– „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sumówko”

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Sumówko”

20 września 2018 r. Gmina Zbiczno zawarła z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,843 km, w obrębie geodezyjnym: Sumówko dz. nr 192”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 309.928,51 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wynosi 50.580,00 zł. Długość zmodernizowanego odcinka drogi wynosi 843 m.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry