– „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Żmijewko dz. nr 27/1”

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Żmijewko dz. nr 27/1”

4 maja 2018 r. Gmina Zbiczno zawarła umowę o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,800 km, w obrębie geodezyjnym: Żmijewko dz. nr 27/1.” Inwestycja o łącznej wartości 581.415,64 zł jest dofinansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 76.800,00 zł. W ramach zadania została zmodernizowana droga o długości 955 m.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry