– Modernizacja drogi w Sumówku zakończona

Modernizacja drogi w Sumówku zakończona

We wrześniu zakończona została modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sumówko. Wykonawcą robót była firma Mar-Dar z Chrostkowa. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia na długości 880 m i szerokości 4,5 m oraz pobocza gruntowe o szerokości 75 cm.

Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 189.516,92 zł, przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 30.000,00 zł.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry