– Modernizacja drogi zakończona

Modernizacja drogi zakończona

W dniu 4 lipca 2019 r. Wójt Gminy Zbiczno Magdalena Golubska wraz z Kierownikiem Referatu GKB Marzeną Kłosińską w towarzystwie Inspektora nadzoru Danuty Iwanus, radnego Pawła Kowalskiego oraz przedstawiciela wykonawcy, dokonali odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 080206C w miejscowości Sumówko”. W ramach realizacji zadania została zmodernizowana droga prowadząca do m. Godziszka o długości 950 m i szerokości 4,5 m. Wartość inwestycji wyniosła 229.907,91 zł, z czego 27.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pochodzące z opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry