– Wnioski dot. badania gleb

Wnioski dot. badania gleb

Aktualizacja 22.03.2023 r.:

Wnioski można składać do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 30.11.2023 r.

Informujemy, że zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski do naszego Urzędu na wykonanie badań gleb rolniczych w 2023 r. Zadanie będzie realizowane przez Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Bydgoszczy. Na terenie Gminy Zbiczno nadzór nad prawidłową realizacją zadania sprawować będzie pracownik stacji – Pan Marcin Grabowski.

Zainteresowani rolnicy muszą spełniać jednocześnie poniższe warunki:

  1. Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego muszą być położone na terenie Gminy Zbiczno.
  2. Limit próbek na gospodarstwo: nie więcej niż 20 próbek z jednego gospodarstwa, 1 próbka na 4 ha gruntu.
  3. Osoby zainteresowane mogą złożyć jeden wniosek nie częściej niż raz na dwa lata – na grunty, wniosek może być złożyć jedynie właściciel gospodarstwa.
  4. Dopłata rolników będzie wynosić 5,00 zł do każdej próbki.
  5. Zakres analityczny obejmować będzie:  odczyn, zawartość fosforu, potasu i magnezu.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Zbicznie, pok. nr 9,  do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 30.11.2023 r.

Kwota środków jest ograniczona w związku z tym decyduje kolejność zgłoszeń. Zadanie dofinansowane jest częściowo ze środków budżetu gminy i częściowo ze środków zainteresowanych rolników. Dopłata rolników będzie wynosić 5,00 zł do każdej próbki. Jednocześnie nadmieniam, że na podstawie otrzymanych wyników badanych gleb (gdy pH gleby jest poniżej 5,5) rolnicy będą mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW) do zadań wapnowania gleb w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinasowanie udzielane jest na zakup wapna nawozowego lub środka wapnującego, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Zasady wypełniania wniosków, ich rozpatrywania oraz wypłaty środków określone zostały w dokumentach opublikowanych na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: https://wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/906-wapnowanie.

Kontakt do WFOŚiGW, tel. 56 62 12 329), tel. 56 62 12 344, e-mail: wapnowanie@wfosigw.torun.pl

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry