– Nabór wniosków dot. folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Nabór wniosków dot. folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Zbiczno informuje, że Gmina Zbiczno zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z tym rolnicy z terenu Gminy Zbiczno zainteresowani przekazaniem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag zobowiązani są do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy w Zbicznie, kancelaria podawcza pok. nr 5 w terminie od dnia 23 stycznia 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r.*, którego formularz dostępny jest w tut. Urzędzie, pokój nr 9 oraz na stronach internetowych: http://www.bip.zbiczno.pl i https://www.zbiczno.pl.

Planowany termin realizacji zadania to II kwartał 2023 roku. Limit środków będzie ograniczony, dlatego decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zbiczno. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku otrzymania przez Gminę Zbiczno dotacji na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA TUTAJ.

Załącznik do wniosku – formularz dot. pomocy de minimis.

Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy Zbiczno, pok. 9, tel. 56 49 393 23, 790 202 746.

* Ogłoszenie Nr 477/2023 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 7 marca 2023 r. wydłużyło termin naboru wniosków do dnia 10 marca 2023 r.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry