– Nabór wniosków dot. unieszkodliwienia azbestu

Nabór wniosków dot. unieszkodliwienia azbestu

W okresie od 6 lutego do 6 marca 2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków związanych z przekazaniem do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wniosek można pobrać TUTAJ.

Informacji udziela Referat GKB pod nr tel. 56 49 393 23 i kom. 790 202 746. O zakwalifikowaniu do wzięcia w programie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Zbiczno” decyduje kolejność złożenia poprawnie wypełnionego wniosku. Wnioski przyjmowane są w kancelarii podawczej, pokój nr 5 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe kwestie określa Zarządzenie nr 126/2020 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbiczno.

 

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry