– Składanie wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Składanie wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Wójt Gminy Zbiczno w związku ze zbliżającym się okresem składania wniosków przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej informuje:
– wnioski przez producentów rolnych mogą być składane do Wójta Gminy Zbiczno w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016r.
do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie: od 01.02.2016r. do 31.07.2016r.
– w przypadku wniosków złożonych w m-cu sierpień 2016r. kwota zwrotu będzie wypłacana w terminie od 1 października do 31 października 2016 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku w 2016r. wynosić będzie: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

Do pobrania: wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry