– Obrona Terytorialna

Obrona Terytorialna

W związku z koncepcją utworzenia jednostek obrony terytorialnej (OT) w Siłach Zbrojnych RP, powstała możliwość wstąpienia w ich szeregi. Pierwsze pododdziały wojsk OT mają zostać utworzone do końca 2016 r.
Informujemy, że w związku z powyższym Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brodnicy prowadzi bazę danych ochotników do służby w pododdziałach obrony terytorialnej.

Osoby zainteresowane służbą w OT mogą zgłaszać się bezpośrednio do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brodnicy (szczegółowe informacje) lub do Urzędu Gminy w Zbicznie (pok. nr 8 – I piętro – Urząd Stanu Cywilnego).
Osoba do kontaktów: Marosz Andrzejczak – Zastępca Kierownika USC (tel. 56 49 393 17 w. 37)

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry