– Dotacja na wymianę pieca

Dotacja na wymianę pieca

Informujemy, iż od dnia 29 czerwca 2018 r. do dnia 15 lipca 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpieniu go nowym w postaci m.in. kotła na paliwo stałe, kotła olejowego, czy gazowego. Wysokość dotacji z budżetu Gminy Zbiczno wynosi 2.000 zł, natomiast osoby, które spełnią warunki Regulaminu Priorytetowego „EKOpiec” będą mogły otrzymać dodatkowe 2.000 zł z WFOŚiGW w Toruniu. Limit środków w budżecie jest ograniczony i decydować będzie kolejność wpływu wniosku do Kancelarii Podawczej w Urzędzie Gminy w Zbicznie, pokój nr 5 celem udzielania takich dotacji

Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, pokój nr 10, tel. 56 49 393 23.
Wniosek o udzielenie dotacji oraz załącznik do wniosku pod linkiem:
http://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/ogloszenie-nr-38882018-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-22-czerwca-2018-roku-dotyczace-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-zbiczno-na-dofinansowanie-kosztow-wymiany-zrodel-ogrzewan/

Poniżej Ogłoszenie nr 388/2018 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 22 czerwca 2018 r.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry