– Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Zbiczno

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Zbiczno

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2016, poz. 2147) Wójt Gminy w Zbicznie informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 9- Referat Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Rolnictwa, telefon 56 49 393 23 w godz. 7:15 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.bip.zbiczno.ug.gov.pl.

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry