– Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego NISSAN TERRANO 2.4

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego NISSAN TERRANO 2.4

WÓJT GMINY ZBICZNO
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY
na  sprzedaż samochodu osobowego NISSAN TERRANO 2.4
numer rejestracyjny CBR 82KA

 1. Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy:
  Marka: NISSAN           Typ, model:     TERRANO 2.4
  Numer rejestracyjny:             CBR 82KA
  Rok produkcji:            1995
  Data I rejestracji w kraju:      2006.08.31
  Kolor:  czerwony
  Pojemność silnika: 2389,00 cm3 o mocy 91,00 kW (123 KM)
  Rodzaj paliwa:  benzyna
  Stan licznika:   178580 km
  Dodatkowe wyposażenie:      wyciągarka
  Pojazd zarejestrowany na:     Urząd Gminy Zbiczno
  Użytkownik:    Ochotnicza Straż Pożarna w Zbicznie
  Inne informacje:         Brak ważnego badania technicznego
 2. Wartość przedmiotowego pojazdu została ustalona na kwotę: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) i stanowi minimalną kwotę zakupu.
 3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych klauzulą „Oferta na zakup samochodu osobowego Nissan Terrano” osobiście w kancelarii podawczej Urzędu Gminy Zbiczno (parter, pok. nr 5) lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 22 marca 2024 r. do godz. 12:00 na adres Urząd Gminy w Zbicznie, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Zbiczno.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2024 r. (piątek) o godz. 12:15 w sali ślubów Urzędu Gminy Zbiczno (I piętro)
 5. Oferty zostaną rozpatrzone zgodnie z przyjętym Regulaminem przetargu.
 6. Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym momencie postępowania oraz prawo niedokonywania wyboru i nie zawierania umowy, mimo złożenia najkorzystniejszej oferty, bez podawania przyczyny.

7. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie udzielania informacji dotyczącej przetargu jest Pan Marosz Andrzejczak, tel. 790 202 925 w godzinach pracy urzędu.
Informacje na temat przedmiotu przetargu oraz udostępnianie oferowanego pojazdu – Pan Jacek Kozikowski, Naczelnik OSP Zbiczno, tel. 604 151 795.

 

 

OGŁOSZENIE NR 593/2024 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu osobowego NISSAN TERRANO, nr rejestracyjny CBR 82KA (pdf)

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry