– Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu

OGŁOSZENIE Nr 186/2020

WÓJTA GMINY ZBICZNO Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2020r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Adres i oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. użytkowa

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-rowania

Termin zagospoda-rowania

Wysokość opłat z tytułu najmu

Termin wno-

szenia opłat

Zasady aktualiza-cji opłat

Obręb: Pokrzydowo

Miejscowość:
Pokrzydowo 89

Działka nr 62/1 (część) o pow. 0,0394 ha

KW TO1B/00021110/0

78,84 m2

Lokal handlowo-usługowy o pow. 78,84m2 usytuowany na części działki o pow. 394 m2

lokal posiada dostęp do mediów w tym: instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną.

Lokal przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej

Po zawarciu umowy najmu, najem na czas określony do 3 lat

615,00 zł

(500,00 zł + 23% VAT)

Opłaty i podatki związane z przedmiotem najmu

Zgodnie z umową

Od 1.02.2021r. czynsz najmu będzie aktualizo-wany raz w roku o stopień inflacji

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w serwisie internetowym www.infopublikator, umieszczenie na stronach internetowych www.bip.zbiczno.pl, www. zbiczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie w okresie od 6 października do dnia 26 października 2020r. Bliższe informacje można otrzymać w Urzędzie Gminy w Zbicznie pok. Nr 9 tel. 56 4939323.

Sporządziła: Edyta Szulc

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry