– Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 lutego 2024 r. o wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 lutego 2024 r. o wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie nr 578/2024 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 29 lutego 2024 r. o wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Zbiczno przeznaczonych do sprzedaży.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, nr tel. 790 202 746, 56 49 393 23.

Link do ogłoszenia:
https://gm-zbiczno.rbip.mojregion.info/1509/360/ogloszenie-nr-5782024-wojta-gminy-zbiczno-z-dnia-29-lutego-2024-r-wykaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-zbiczno-przeznaczonych-do-sprzedazy.html


Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry