– „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”

„Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”

Gmina Zbiczno uzyskała dotację w wysokości 157.500,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn. „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”. W ramach zadania planowane jest unieszkodliwienie 300 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.logo wfoś

Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry