– Powstanie „Klub Młodzieżowy” w Najmowie

Powstanie „Klub Młodzieżowy” w Najmowie

W dniu 27.03.2019 r. Wójt Gminy Zbiczno Magdalena Golubska wraz z Zastępcą Skarbnika Eweliną Bernyś podpisała w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” umowę o dofinansowanie projektu objętego grantem pn. „Klub Młodzieżowy w Najmowie”. Wartość projektu wynosi 48.600,00 zł, z czego dofinansowanie to 45.600,00 zł (95%). Celem projektu jest wzrost umiejętności mieszkańców obszaru LSR poprzez rozwój działań edukacyjnych między innymi na obszarach rewitalizowanych na terenie Gminy Zbiczno. Siedzibą klubu będzie świetlica wiejska w Najmowie, w której prowadzone będą zajęcia dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dla otoczenia tych osób. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu po 3 godziny. O rekrutacji i prowadzonych zajęciach będziemy informować Państwa na bieżąco.


Facebook
E-mail
Drukuj
Do góry